ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران
استان چهارمحال وبختیاری
 
 
نقد و بررسی كتاب درسی چهارم

واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی از كلیه معلمین، دبیران، كارشناسان و پژوهشگران گرامی تقاضا دارد دیدگاه ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد كتاب های جدید التالیف ریاضی (چهارم و هشتم) به آدرس mathrde@gmail.com ارسال نمایند.

نوع مطلب :
برچسب ها : نقدوبررسی .کتب درسی چهارم،
لینک های مرتبط :دانلودپیش نویس فصل اول  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس فصل هفتم  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نوع مطلب :
برچسب ها : راهنمای معلم پایه پنجم جدید،
لینک های مرتبط :دانلود
راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
PDF
نوع مطلب :
برچسب ها : راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی، ریاضی پنجم،
لینک های مرتبط :


نقد و بررسی كتاب درسی چهارم

واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی از كلیه معلمین، دبیران، كارشناسان و پژوهشگران گرامی تقاضا دارد دیدگاه ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد كتاب های جدید التالیف ریاضی (چهارم و هشتم) به آدرس mathrde@gmail.com ارسال نمایند.

نوع مطلب :
برچسب ها : نقدوبررسی .کتب درسی چهارم،
لینک های مرتبط :دانلودپیش نویس فصل اول  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس فصل هفتم  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نوع مطلب :
برچسب ها : راهنمای معلم پایه پنجم جدید،
لینک های مرتبط :دانلود
راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
PDF
نوع مطلب :
برچسب ها : راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی، ریاضی پنجم،
لینک های مرتبط :


1394/06/8 :: نویسنده : BAHRAMI

 گروه اینترنتی خورشید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1394/06/8 :: نویسنده : BAHRAMI

 گروه اینترنتی خورشید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


كتاب معلم راهنمای تدریس پنجم ابتدایی

فارسی

 فایل - 1.76 مگابایت

پیش نویس هدیه های آسمان

فایل - 2.31 مگابایت
نوع مطلب :
برچسب ها : کتاب راهنما، راهنمای فارسی،
لینک های مرتبط :


كتاب معلم راهنمای تدریس پنجم ابتدایی

فارسی

 فایل - 1.76 مگابایت

پیش نویس هدیه های آسمان

فایل - 2.31 مگابایت
نوع مطلب :
برچسب ها : کتاب راهنما، راهنمای فارسی،
لینک های مرتبط :


1394/06/6 :: نویسنده : BAHRAMIقرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد.
 
در یکی از کلاسها، یکی از معلمان باهوش ترفندی را به کار می برد و با هماهنگی قبلی با دانش آموزان کلاسش، بهترین نمود را در برابر بازرس از آن کلاس ارائه می نماید و عنوان کلاس نمونه را به خودش اختصاص می دهد. آیا می توانید حدس بزنید چه هماهنگی بین دانش آموزان و معلمشان انجام گرفته است؟


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1394/06/6 :: نویسنده : BAHRAMIقرار است یک بازرس از یک مدرسه دیدن کند و سطح کلاس ها را ارزیابی نماید. این بازرس می تواند هر سئوالی با هر درجه از سختی یا آسانی، مرتبط با درس و مفاهیم مندرج در کتاب هایشان، بپرسد. تنها گزینه ای که در اختیار معلم کلاس است، این است که او مشخص می کند چه کسی پاسخ دهد.
 
در یکی از کلاسها، یکی از معلمان باهوش ترفندی را به کار می برد و با هماهنگی قبلی با دانش آموزان کلاسش، بهترین نمود را در برابر بازرس از آن کلاس ارائه می نماید و عنوان کلاس نمونه را به خودش اختصاص می دهد. آیا می توانید حدس بزنید چه هماهنگی بین دانش آموزان و معلمشان انجام گرفته است؟


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کار و فناوری(اجرای آزمایشی)

(02/06/94)


دانلود
مقدمه - 848 کیلوبایت
بخش اول - 1.26 مگابایت
بخش دوم - 1.91 مگابایت

نوع مطلب :
برچسب ها : کتاب، کاروفناوری پنجم دبستان،
لینک های مرتبط :


دانلودبررسی درک دانش آموزان سال پنجم ابتدایی از اعمال جمع، تفریق و ضرب با استفاده از تکالیف طرح مساله

براهیم ریحانی، تائیس غیبی و مجتبی اسکندری
نوع مطلب :
برچسب ها : ریاضی پنجم وحل مساله،
لینک های مرتبط :


دانلودآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم

دانلودعنوان فصل ها و دروس كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودآشنایی با محتوای فصل 1

دانلودآشنایی با محتوای فصل 2

دانلودآشنایی با محتوای فصل 3

دانلودآشنایی با محتوای فصل 4

دانلودآشنایی با محتوای فصل 4

دانلودآشنایی با محتوای فصل 5

دانلودآشنایی با محتوای فصل 6

دانلودآشنایی با محتوای فصل 7

دانلودآشنایی با محتوای فصل 7
نوع مطلب :
برچسب ها : راهنمای تدریس ریاضی پنجم جدید،
لینک های مرتبط :
   لینک دانلود

پیش نویس فصل اول کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس فصل هفتم  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس بودجه بندی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کار و فناوری(اجرای آزمایشی)

(02/06/94)


دانلود
مقدمه - 848 کیلوبایت
بخش اول - 1.26 مگابایت
بخش دوم - 1.91 مگابایت

نوع مطلب :
برچسب ها : کتاب، کاروفناوری پنجم دبستان،
لینک های مرتبط :


دانلودبررسی درک دانش آموزان سال پنجم ابتدایی از اعمال جمع، تفریق و ضرب با استفاده از تکالیف طرح مساله

براهیم ریحانی، تائیس غیبی و مجتبی اسکندری
نوع مطلب :
برچسب ها : ریاضی پنجم وحل مساله،
لینک های مرتبط :


دانلودآشنایی با کلیات ریاضی پایه پنجم

دانلودعنوان فصل ها و دروس كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودآشنایی با محتوای فصل 1

دانلودآشنایی با محتوای فصل 2

دانلودآشنایی با محتوای فصل 3

دانلودآشنایی با محتوای فصل 4

دانلودآشنایی با محتوای فصل 4

دانلودآشنایی با محتوای فصل 5

دانلودآشنایی با محتوای فصل 6

دانلودآشنایی با محتوای فصل 7

دانلودآشنایی با محتوای فصل 7
نوع مطلب :
برچسب ها : راهنمای تدریس ریاضی پنجم جدید،
لینک های مرتبط :
   لینک دانلود

پیش نویس فصل اول کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس فصل هفتم  کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس بودجه بندی کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :طرح شهاب با هدف شناسایی دانش‎اموزان نخبه در سال تحصیلی جدید در پایه های

چهارم و پنجم  اجرا می شود .مأموریت این طرح عبارت است از:

 «کشف ، شناسایی، جذب، هدایت و حمایت تحصیلی، تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر از دوره ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی».

دوره ی ضمن خدمت اجرای طرح شهاب در پایه پنجم ابتدایی و یژه آموزگاران ناحیه یک شهرکرد  از روز سه شنبه 3/6/94 در محل دبیرستان حضرت مریم (ص) آغاز می گردد.

این دوره به مدت 34 ساعت ضمن خدمت در شهریور ماه و در طول سال تحصیلی اجرا می گردد. کلیه آموزگاران پایه پنجم و همکاران پایه چهارم ، مدیران و معاونین آموزش ابتدایی که سال گذشته دوره ی طرح را نگذرانده اندملزم به شرکت در این دوره می باشند.
نوع مطلب :
برچسب ها : طرح شهاب، اجرای طرح در پایه های چهارم وپنجم،
لینک های مرتبط :طرح شهاب با هدف شناسایی دانش‎اموزان نخبه در سال تحصیلی جدید در پایه های

چهارم و پنجم  اجرا می شود .مأموریت این طرح عبارت است از:

 «کشف ، شناسایی، جذب، هدایت و حمایت تحصیلی، تربیتی و معنوی صاحبان استعدادهای برتر از دوره ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی».

دوره ی ضمن خدمت اجرای طرح شهاب در پایه پنجم ابتدایی و یژه آموزگاران ناحیه یک شهرکرد  از روز سه شنبه 3/6/94 در محل دبیرستان حضرت مریم (ص) آغاز می گردد.

این دوره به مدت 34 ساعت ضمن خدمت در شهریور ماه و در طول سال تحصیلی اجرا می گردد. کلیه آموزگاران پایه پنجم و همکاران پایه چهارم ، مدیران و معاونین آموزش ابتدایی که سال گذشته دوره ی طرح را نگذرانده اندملزم به شرکت در این دوره می باشند.
نوع مطلب :
برچسب ها : طرح شهاب، اجرای طرح در پایه های چهارم وپنجم،
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


کسی که بتواند بذر یک ایده ی زیبا را در ذهن دیگری بارور کند خدمتی بزرگ به جهان کرده است که از خدمت تمام منتقدان هم بیشتر است .


در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌‌سازیم
كه در آن همواره اوّل صبح
به زبانی ساده
مهر تدریس كنند؛
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده‌ی عشق
آفریننده‌ی ماست؛
مهربانی است كه ما را به نكویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند؛
جنّتی دارد :
نزدیک ، زیبا و بزرگ؛
دوزخی دارد - به گمانم -
كوچک و بعید؛
در پی سودا نیست
كه ببخشد ما را
و بفهماندمان ؛
ترس ما بیرون از دایره‌ی رحمت اوست.
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه خرد را با عشق
عقل را با احساس
ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس كنند؛
لای انگشت كسی
قلمی نگذارند
و نخوانند كسی را حیوان
و نگویند كسی را كودن
و معلّم هر روز روح را حاضر غایب كند؛
و به جز ایمانش
هیچ كس چیزی را نباید حفظ كند؛
مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس‌هایی بدهند
كه به جای مغز
دل‌ها را تسخیر كند؛
از كتاب تاریخ
جنگ را بردارند؛
در كلاس انشا
هر كسی حرف دلش را بزند؛
غیر ممكن را از خاطره‌ها محو كنند
تا كسی بعد ازین
باز همواره نگوید : " هرگز "
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.
زنگ نقّاشی تكرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قلّه ی كوه
و عبادت را در خدمت خلق
كار را در كندو
و طبیعت را در جنگل سبز ؛
مشق شب این باشد
كه شبی چندین بار
همه تكرار كنیم :
« عدل
آزادی
قانون
شادی » ؛
امتحانی بشود كه بسنجد ما را
تا بفهمد كه چقدر
عاشق و آگه و آدم شده‌ایم .
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه در آن آخر وقت
به زبانی ساده شعر تدریس كنند
و بگویند كه تا فردا صبح
خالق عشق نگــهدار شما !
زنده یاد مهندس مجتبی کاشانی (سالک)

مدیر وبلاگ : BAHRAMI
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
معلم بلاگ
فال حافظ

معلم لینک

کد هدایت به بالا


                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو