تبلیغات
ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران - مطالب فروردین 1394
 
ریاضی چهارم پنجم وششم دبستان بام ایران
استان چهارمحال وبختیاری
 
 
دانلودپیش نویس فصل پنجم كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی

دانلودپیش نویس فصل  هفتم كتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی


دانلودبازنمایی های چندگانه:فرایندی مهم در یاددهی و یادگیری کسرها


دانلودبررسی و طبقه بندی بدفهمی های دانش آموزان سال پنجم  ابتدایی در ارتباط با اعداد اعشاری

دانلودبررسی درک و فهم دانش آموزان پایه ششم از کسرها

دانلوداعداد اعشاری و ریاضی مدرسه ای در ایران
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 حافظه ی دیداری  
بسیاری از دانش آموزان در نوشتن برخی واژه ها که در آن حرفی  به کار رفته که اشکال مختلفی دارد دچار مشکل می شوند . ( مثلاً منظور را  منزور می نویسند ) علت عمده ی این نوع غلط های املایی ضعف حافظه ی دیداری است ، یعنی کودک به خوبی قادر نیست تصویر حرف مورد نظر را در کلمه به خاطر بیاورد . رونویسی کردن این واژه ها می تواند به دانش آموز کمک کند ، اما این کمک لزوما به سایر موارد انتقال نمی یابد . پس بهتر است حافظه ی دیداری کودک را تقویت کنیم . تا نه تنها دیکته ی درست واژه ای را که غلط نوشته است را فراگیرد ، بلکه با خواندن و دیدن هر کلمه جدید ، توانایی به خاطر سپاری آن را داشته باشد . برای تقویت حافظه دیداری باید «خوب دیدن» را تمرین کرد.
راه های تقویت حافظه ی دیداری  
1-     نشان دادن تصاویر و خواستن شرح هریک. 
2-     نشان دادن تصاویر مرکب و پیچیده و طرح سؤالات جزیی از آنها.  
3-     نشان دادن وسایل و پنهان کردن یکی از آنها.
4-     تغییر محل دانش آموزان  و تشخیص جای آنها. 
5-     تهیه کارت واژگان کلمات دشوار هم خانواده و مترادف. 
6-     تشخیص یک نشانه از نشانه های دیگر یا یک کلمه از کلمه های دیگر. 
7-     استفاده از پازل.
8-     یافتن تصاویر در هم ریخته . 
9-     رنگ زدن تصاویر درهم.
10- یافتن حروف درهم. 
11- یافتن واژه در متن کتاب یا روزنامه.
12- روی کارت 3 کلمه می نویسیم بعد از نشان دادن به دانش آموز، آن را مخفی می کنیم و دانش آموز بایدکلمات کارت را به ترتیب بیان کند.
  تقویت تمیز دیداری  
 بسیار اتفاق افتاده است که دانش آموزان کلماتی مثل « زود » را« دوز » می نویسند که این مشکل مربوط به تمیز دیداری آن ها است . برای رفع این مشکل باید تمرین هایی برای دانش آموزان تدارک دید که در حیطه ی ادراک های متعدد دیداری قرار گیرد .  
الف ) توانایی در تمیز دیداری     توانایی تشخیص تفاوت بین چند چیز . مثل « ش » از « س »   
راه های تقویت توانایی در تمیز دیداری 
1- آزمون شماره 4 فراستیگ ( تصاویری را رسم کرده و از دانش آموز می خواهیم دور یکی از اشکال که از او می خواهیم دایره بکشد .) 2- آزمون زیر را انجام می دهیم .  
نمونه حروف سمت راست را در بین حروف دیگر بیابید .
چ
چ ح د ا ک ت چ ب
د
ا ر ذ د گ ع ز د
 3- آزمون فوق را برای واژه ها نیز می توان انجام داد .  
ب ) ادرا ک نقش از زمینه  این یک مهارت ادراکی است که به تشخیص یک چیز از زمینه محیطی آن مربوط می شود . وقتی دانش آموز این مهارت را داشته باشد ، می تواند حروف کوچک را در میان این واژه ها به خوبی ادراک نماید . بنابراین بین هر کدام از آن حروف و کل کلمه تمیز قایل شود .
 راه های تقویت ادرا ک نقش از زمینه 
1-     اجرای آزمون 4 فراستیگ . ( با طراحی تصاویر مشابه از او می خواهیم تا دور شکل خاصی را که تعیین می کنیم دایره بکشد .) 
2-     روی کارت حروف الفبا را در جهات مختلف می نویسیم و از....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


  مقدمه 
 شنیدن و خواندن وسیله ایست برای پی بردن به افکار دیگران و گفتار و نوشتن وسیله ایست برای آگاه ساختن دیگران از مقاصد و افکار خود. بنابراین تمام کوشش هایی که در زمینه آموزش زبان در دبستان انجام می گیرد باید در جهت پرورش ارکان چهارگانه آن یعنی شنیدن گفتن خواندن و نوشتن باشد. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا دانش آموزان ما در املا ضعف دارند ؟ به روایتی اشکال کار در کجاست ؟ معلم؟ دانش آموز؟ و شاید هم خانواده ؟
در این مقاله سعی نموده ام تا با استفاده از تجربیات خود و منابع مختلف پاسخی به پرسش مطرح شده بدهم و عوامل مختلف را بررسی و در نهایت راهکارهایی را ارائه نمایم.امیدوارم که تلاش کوچک من در جهت پرورش قوای ذهنی ، عواطف ، استعدادها و توانایی های کودکانمان مفید واقع شود.
همه بر این باور اعتقاد دارند که خواندن نقش عمده ای در تقویت مهارت نوشتن دارد پس بنده ابتدا عوامل ششگانه ی زیر را که به عنوان عوامل تأثیر گذار بر خواندن می باشد را ارائه می دهم و بعد از آن بحث دیکته و اختلالات آن را ادامه می دهم.
  عوامل ششگانه به عنوان عوامل تاثیر گذار بر آمادگی برای خواندن    :
1-      آمادگی جسمانی (تغذیه مناسب ، استراحت کامل،... )      
2-      آمادگی ادراک ( توانایی کودکان در تشخیص و تمیز حروف و صداها) 
3-      آمادگی شناختی ( میزان درک ، قدرت حل مسئله ، استدلال کردن و قابلیت مناسب هوشی و ذهنی )
4-      آمادگی زبان ( از آنجا که اساس درک کودکان از مطالب نوشته شده در مهارت های زبانی نهفته است آمادگی زبان کودکان از اهمیت خاصی برخوردار است. )  
5-      آمادگی عاطفی (چگونگی احساس کودکان نسبت به خود ، مدرسه و دیگران و آمادگی عاطفی آنها در یادگیری خواندن بسیار مهم است. )   
6-      آمادگی محیطی- تجربی(کودکان باید معنی خوانده ها را از طریق گردش ، مشاهده طبیعت ، مسافرت ، محیط و دیدار آشنایان و ... تجربه کنند. )    (اسنگرانگ،ال.ای.بی،1352)
 تعریف املا  
 املا کلمه ای است عربی و مصدر. این کلمه در ترجمه ی فارسی به معانی پرکردن، نویسانیدن دیگری را به تلقین، ازخود چیزی گفتن، مطلبی را تقریر کردن تا کسی بنویسد، نوشتن از تلقین دیگری،نوشتن مطلبی که دیگری تقریرکند، طریقه نوشتن کلمات، درست نویسی،نوشتن ترکیب حروف موافق قاعده ی رسم الخط استفاده شده است. {دهخدا،لغت نامه،ذیل کلمه ی املا}ریشه ی لاتین آن فرانسوی است و به معنی« مطلبی که کسی املا کند و دیگری بنویسد.»آمده است{ دهخدا،لغت نامه،ذیل کلمه ی املا}
اساسا املا یک درس نیست، بلکه نوعی آزمون درست نویسی است. معمولا بعد از املا ، اتفاق جدی برای آموزش درست نویسی نمی افتد. اگر قرار باشد میزان درست نویسی ( از نظر لغات ادبیات فارسی) سنجیده شود ، پس بسیار ضروری است که قبل از هر امتحانی ، آموزش مناسب و خوبی ارائه شود ؛ همانــــند درس های ریاضی، علوم و درس های دیگر. اما متاسفانه در خصوص امـــــلا چنین اتفاقی نمی افتد. معمول این است که معلم ، زنگ املا به دانش آموزان چیزهایی می گوید که آن ها باید بنویسند. حال قبل از آن ، آیا هیچ آموزشی داده است یا خیر، خود جای سوال و بررسی است.
 اگر املا درس نیست ،پس چیست؟ با یک نگاه ساده به مو ضوع و مفهوم نوشتن می توان در یافت که املا خود جز کوچکی از انشاست. بنابراین لزوم توجه به این درس کاملاً روشن است و در نوشتن املا دانش آموزان باید موارد زیر را رعایت کنند:
1-     خوب گوش دادن تشخیص دقیق کلمات و درک آنها
2-     خوب تشخیص دادن یادآوری و مجسم ساختن تصویر و بازشناسی آن کلمه در ذهن
3-     درست نویسی نوشتن صحیح حروف سازنده کلمه و توالی مناسب آنها
  انواع  املاءها ی قابل اجرا در کلاس 
1-     املاء تقریری یا خطابه ای . 
2-     املاء کارتی ( اول به دانش آموزان یک کارت که روی آن تعدادی واژه نوشته شده را می دهیم تا در مدتی معین به آن نگاه کنند ، بعد از اتمام زمان از آن ها می خواهیم بدون نگاه کردن به کارت آنچه را که در حافظه ی خود به خاطر سپرده اند را بنویسند .) 
3-     خواندن یک شعر . 
4-     املاء رقابتی .( به صورت گروهی )  
5-     املاء پای تخته به صورت تداعی معانی .  ( از یک دانش آموز بخواهید کلمه ای  مثل « درخت » روی تخته بنویسد ، سپس هر کلمه ای را که با دیدن درخت یه یاد می آورد را روی تخته بنویسد . ) 
6-     کلمه سازی با صدای مختلف و نوشتن یک جمله توسط هر گروه روی تخته ( مثلاً با 3 صدای « ک ، ا ، ر » . ) 
7-     املاء ترکیبی . ( املا ء از


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : املاودرمان اختلالات املا نویسی،
لینک های مرتبط :


تاریخ انتشار : 1394/1/25 سه شنبه

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش با اشاره به بازتاب گسترده خبری با موضوع بازگشت نمره به کارنامه دانش آموزان ابتدایی در رسانه ها، گفت: موضوع ثبت «نمره در کارنامه دانش آموزان ابتدایی» صحت ندارد.
 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر روز گذشته محمد دیمه ور با تبیین ویژگی ارزشیابی کیفی توصیفی درخصوص دانش آموزان ابتدایی اظهار کرد: هدف این نوع ارزشیابی کمک به بهبود یادگیری و تحقق بهتر اهداف آموزشی و فراهم آوردن شواهد لازم برای تصمیم گیری در باره ارتقای دانش آموز است.

وی با بیان  این که در این شیوه ارزشیابی ترکیبی از فرآیندها و نتایج مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموز متصوراست، تاکید کرد:  معلم با عنایت به وظیفه ی خطیر پاسخگویی ، گزارش پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم) با همان بازخورد پایانی را در دو یا سه نوبت از سال تحصیلی (دی ماه/خردادماه در صورت لزوم شهریورماه) باتوجه به تفاوت های فردی دانش آموز و بااستفاده از شواهد و اطلاعات کتبی ، عملی وشفاهی

جمع آوری شده در پوشه کار وسایر مستندات مثل رویداد نگاری، دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری ، آزمون های مدادکاغذی و... . و در راستای اهداف ذکرشده، جهت ارائه به ذی نفعان (والدین، دانش آموز ومدیریت مدرسه) تکمیل می نماید.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش وپرورش مبنای قانونی اقدامات معلمان درخصوص شرایط ارزشیابی را مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش خواند و افزود: معلمان باید کارنامه های دانش آموزان مقطع ابتدایی را به شکل توصیف عملکرد (فرم الف) و مقیاس های رتبه ای (فرم ب ) کامل کنند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


  تاریخ انتشار : 1394/1/24 دوشنبه
 

در تاریخ 23 فروردین ماه 1394 مصاحبه ی تقطیع شده ای از اینجانب در شبکه های خبری صدا و سیما پخش شد که آن را بازگشت نمره به کارنامه دانش آموزان دوره ی ابتدایی عنوان داده بودند و بحث هایی را در مورد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برانگیخت و البته به دلیل رویکرد نادرستی که اتخاذ شده بود سوء تفاهم هایی را نیز دامن زد.

خبرنگار واحد مرکزی خبر از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی پرسید و اینجانب به مفاد راهکار 2-19 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در خصوص ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اشاره کردم، در این راهکار بر سه شیوه ارزشیابی تصریح شده است، ارزشیابی های فرایند محور، نتیجه محور و تلفیقی. اشاره شد که پژوهشی در این رابطه به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش در حال انجام است که هنوز به پایان نرسیده است و گزارش آن به زودی به شورای عالی ارائه شده و متعاقب آن در مورد اعمال این روش ها در دوره های تحصیلی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبیین و ایضاح هر یک از این مفاهیم که در پژوهش یاد شده به آن پرداخته شده است مستلزم تصویب در مرجع ذیصلاح یاد شده است. توضیح دادم که هر یک از این سه شیوه ی ارزشیابی می تواند در یکی از ادوار چهار گانه نظام جدید آموزشی مورد تاکید بیشتر یاکمتر باشد.

بدیهی است در شرایطی که کودکان در پایه های اول دوره ابتدایی در حال تحصیلند، با توجه به روان شناسی رشد دانش آموزان در این دوره، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آنها غالبا فرایند محور است و نمی توان بر نتیجه محوری به عنوان هدف ارزشیابی در این دوره تاکید زیادی داشت و هر چه از پایه های اولیه تحصیلی دورتر می رویم ارزشیابی تلفیقی که هم ناظر بر فرایندهای مورد نظر و هم نتیجه محور است پر رنگ تر می گردد.

کارنامه ی تحصیلی دانش آموزان که ناظر بر ارائه بازخورد عملکرد آموزشی و تربیتی آنهاست نیز گزارشی است از ماحصل دستاوردهای دانش آموزان و معلمان در حوزه های یاددهی و یادگیری و این کارنامه امروزه در دوره ی ابتدایی مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، حالتی کیفی و توصیفی دارد و شایان توضیح است که ارزشیابی که برایند نتایج حاصل از اندازه گیری عملکرد تحصیلی و تربیتی یادگیرندگان است، هر چه کیفی تر باشد ما را نسبت به صحت نتایج به دست آمده اطمینان بیشتری می بخشد.

 از جمله ی سوء تعبیرهایی که در بحث ارزشیابی توصیفی اتفاق افتاده این است که تصور می شود در ارزشیابی توصیفی جایی برای استفاده از مقیاس های کمی نیست، در حالی که ارزشیابی از ابزارهای گوناگونی از جمله نمره به عنوان نتیجه ی اندازه گیری و نه بازخورد ارزشیابی بهره می گیرد و این نمرات در نهایت در بازخوردی کیفی حالتی توصیفی خواهند یافت و نتیجه همان چیزی است که اکنون روال معمول نظام آموزشی کشورما در ارزشیابی کیفی و توصیفی دوره ی ابتدایی است. این ها همه ی آن چیزی است که با تحریف مصاحبه به عنوان بازگشت نمره به کارنامه تلقی شده است.

 ارزشیابی دوره ابتدایی مطابق مصوبات موجود امری کیفی است، خوشبختانه با اصلاحاتی که همکاران ما در معاونت آموزش ابتدایی در کارنامه دانش آموزان این دوره به انجام رسانده اند، کیفیت ارائه بازخورد از طریق کارنامه تحصیلی دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار شده است.

 اگر چه این مصاحبه را به صورت تقطیع شده به گونه ای پخش کردند که تصور برگشت نمره به کارنامه ی تحصیلی دانش آموزان را به ذهن متبادر می کرد، اما این کار یک نکته مثبت هم داشت و آن این که بحث ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که از اهم مباحث نظام تعلیم و تربیت است در کانون توجه قرار گرفت.

عبدالرسول عمادی

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورشنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ارزشیابی کیفی توصیفی الگویی است که هدف آن کمک به بهبود یادگیری و تحقق بهتر  اهداف آموزشی و فراهم آوردن شواهد لازم برا ی تصمیم گیری در باره ارتقای دانش آموز است . الگویی که  در آن  نه صرفا به فرایندها پرداخته می شود و نه خاص به نتایج، بلکه ترکیبی از هردو  هدف را ، دنبال می کند که بر این باورنیز معلم با عنایت به وظیفه ی خطیرپاسخگویی ، گزارش پیشرفت تحصیلی در دوره ابتدایی ( پایه اول تا ششم )، یا همان  بازخورد پایانی رادر دو یا سه نوبت از سال تحصیلی (دی ماه - خردادماه - در صورت لزوم شهریورماه) با توجه به تفاوت های فردی دانش آموز و با استفاده از شواهد و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در پوشه کار و سایر مستندات مثل رویداد نگاری، دفتر مدیریت فرایندهای یادگیری و...، جهت ارائه به ذی‌نفعان (والدین، دانش‌آموز و مدیریت مدرسه) تکمیل می‌نماید.  در همین راستا طبق آخرین مصوبه یعنی سیصدو دهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 23/10/93 کارنامه به شکل توصیف عملکرد (فرم الف) و مقیاس‌های رتبه ای خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیاز به آموزش و تلاش بیشتر و مجدد ( فرم ب) توصیف و گزارش  خواهد شد . لذا این جمله که بازگشت نمره به کارنامه دانش‌آموزان ابتدایی از کجا آمده و چرا اینگونه اعلام می شود در جای خود قابل  تامل است .

دفتر آموزش ابتدایی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


لطفا هر پنج نسخه را به همراه پاسخ نامه آن ها دانلود کنید


لطفا جهت دریافت آزمون تعلیمات اجتماعی فصل پنجم درس 15و16و17و18و19 پایه ی چهارم همراه پاسخ نامه هر دو نسخه را دانلود کنید

 
لطفا جهت دریافت  آزمون تعلیمات اجتماعی پایه ی چهارم فصل چهارم درس 12و13و14 همراه با پاسخ نامه هر دو نسخه را دانلود کنید
 
 

نوع مطلب :
برچسب ها : سوالات دروس پایه چهارم، مطالعات اجتماعی علوم ریاضی،
لینک های مرتبط :تعداد مثلث ها با رئوس پررنگ را بشمارید.

در شکل بالا، چند مثلث وجود دارد که هر سه رأس آن، نقاط پررنگ است؟
الف) 11            ب) 17            ج) 20              د) 29            هـ) 35
 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

در شکل بالا، 15 عدد پنج ضلعی مشاهده می کنید. 14 عدد از آنها دو به دو با هم مشابه اند که البته می توانند حول مرکز، چرخیده باشند. در این بین تنها یکی از این پنج ضلعی ها، هیچ مشابهی ندارد. آیا می توانید آن را بیابید؟ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود کنید!

پیش  نویس كتاب ریاضی- فصل 1- فصل 2- > (16/12/93)
فصل 5- فصل 7- (27/12/93)

پیش نویس  2 فصل كتاب علوم تجربی  (16/12/93)

نوع مطلب :
برچسب ها : پیش نویس کتاب ریاضی وعلوم پایه پنجم،
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


کسی که بتواند بذر یک ایده ی زیبا را در ذهن دیگری بارور کند خدمتی بزرگ به جهان کرده است که از خدمت تمام منتقدان هم بیشتر است .


در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌‌سازیم
كه در آن همواره اوّل صبح
به زبانی ساده
مهر تدریس كنند؛
و بگویند خدا
خالق زیبایی
و سراینده‌ی عشق
آفریننده‌ی ماست؛
مهربانی است كه ما را به نكویی
دانایی
زیبایی
و به خود می خواند؛
جنّتی دارد :
نزدیک ، زیبا و بزرگ؛
دوزخی دارد - به گمانم -
كوچک و بعید؛
در پی سودا نیست
كه ببخشد ما را
و بفهماندمان ؛
ترس ما بیرون از دایره‌ی رحمت اوست.
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه خرد را با عشق
عقل را با احساس
ریاضی را با شعر
دین را با عرفان
همه را با تشویق تدریس كنند؛
لای انگشت كسی
قلمی نگذارند
و نخوانند كسی را حیوان
و نگویند كسی را كودن
و معلّم هر روز روح را حاضر غایب كند؛
و به جز ایمانش
هیچ كس چیزی را نباید حفظ كند؛
مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالی نشود از احساس
درس‌هایی بدهند
كه به جای مغز
دل‌ها را تسخیر كند؛
از كتاب تاریخ
جنگ را بردارند؛
در كلاس انشا
هر كسی حرف دلش را بزند؛
غیر ممكن را از خاطره‌ها محو كنند
تا كسی بعد ازین
باز همواره نگوید : " هرگز "
و به آسانی همرنگ جماعت نشود.
زنگ نقّاشی تكرار شود
رنگ را در پاییز تعلیم دهند
قطره را در باران
موج را در ساحل
زندگی را در رفتن و برگشتن از قلّه ی كوه
و عبادت را در خدمت خلق
كار را در كندو
و طبیعت را در جنگل سبز ؛
مشق شب این باشد
كه شبی چندین بار
همه تكرار كنیم :
« عدل
آزادی
قانون
شادی » ؛
امتحانی بشود كه بسنجد ما را
تا بفهمد كه چقدر
عاشق و آگه و آدم شده‌ایم .
در مجالی كه برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم
كه در آن آخر وقت
به زبانی ساده شعر تدریس كنند
و بگویند كه تا فردا صبح
خالق عشق نگــهدار شما !
زنده یاد مهندس مجتبی کاشانی (سالک)

مدیر وبلاگ : BAHRAMI
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
معلم بلاگ
فال حافظ

معلم لینک

کد هدایت به بالا